Judyta Popów

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką psychodynamiczną, socjoterapeutką, terapeutką pedagogiczną, filologiem, nauczycielką dyplomowaną z wieloletnim stażem zawodowym.

Posiadam bogate doświadczenie zarówno w pracy z młodzieżą jak i dorosłymi, w tym prowadziłam szkolenia rad pedagogicznych i psychoedukacyjne zajęcia warsztatowe. Staż kliniczny jako psychoterapeutka odbyłam na Oddziale Psychiatrycznym SPSZOZ w Lęborku.

Od 2013 roku prowadzę Centrum Psychoterapii „Zwierciadło” w Wejherowie, współtworzyłam Trójmiejską Pracownię Psychologiczną”Impuls” i współpracowałam z Ośrodkiem Psychoterapii „Przestrzeń Rozwoju” w Gdyni.

Oprócz studiów filologicznych na Akademii Pomorskiej w Słupsku ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, a wcześniej Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży zorganizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Podczas Intensywnych Treningów Wakacyjnych doskonaliłam umiejętności pracy indywidualnej w zakresie poradnictwa psychologicznego oraz prowadzenia psychoterapii indywidualnej na tle grupy, a także różnorodnych form treningowych i warsztatowych.

Ukończyłam szereg kursów zawodowych i dokształcających, min. Kurs Kwalifikacyjny Terapii Pedagogicznej, Kurs kinezjologii edukacyjnej I i II stopnia, Warsztaty Twórcze Studio’ 68-Reżyseria. Teatr dziecięcy i młodzieżowy. Realizowałam program profilaktyczny dla młodzieży: ” Drugi elementarz – czyli program siedmiu kroków”.

Jestem autorką innowacji pedagogicznej „Program udzielania pomocy uczniom z dysleksją rozwojową” oraz szeregu publikacji z zakresu dydaktyki i psychoedukacji, które powstały min. dzięki współpracy z Wydawnictwem „Nowa Era” oraz kwartalnikiem „Być dla Innych”.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Swoje kwalifikacje zawodowe ustawicznie poszerzam, biorąc udział w specjalistycznych konferencjach i sympozjach, a pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

TOP